Vocab ง่ายๆ ไม่ต้องกลัว Digital Transformation อีกต่อไป (1)

“REACH” = จำนวนคนที่เห็นโฆษณาที่เราส่งออกไปผ่านเฟสบุ๊ค
หากมีจำนวน 5 REACH แสดงว่ามีคนเห็นโฆษณาเรา จำนวน 5 คน
👀👀👀👀👀 = 🙍‍♂🙍‍♂🙍‍♂🙍‍♂🙍‍♂️

Note กันไว้อีกหน่อย:

การทำแคมเปญประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ ๆ นักการตลาดนิยมเน้นที่จำนวนคนที่เห็น หากยิ่งคนเห็นมาก เราก็ยิ่งเป็นที่รู้จักได้มากตามไปด้วย

Trick ฝากให้ลอง:

REACH นั้นจะมี การคำนวนคนที่เห็นผ่านค่าโฆษณาทางเฟสบุ๊ค มากน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย (Target) ของเราด้วยว่ามี
การเลือกคุณสมบัติแตกต่างกันไปยังไง จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนเลือกใช้ เช่น กลุ่มคนที่เล่นเฟสบุ๊คอายุ ระหว่าง 50 – 60 ปี
มีจำนวนน้อยกว่า อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ทำให้คนกลุ่มแรกนั้น มีโอกาสจะเกิด REACH ได้ยาก ทำให้ค่าโฆษณาจะสูงกว่าคนกลุ่มที่สองนั่นเอง

กันยายน 18, 2023