เริ่มธุรกิจออนไลน์ดี ๆ แค่รู้จัก “Value Proposition” #ep01

กันยายน 6, 2023
เริ่มธุรกิจออนไลน์ดี ๆ แค่รู้จัก “Value Proposition” #ep01

คำนี้เป็นคำแรก ๆ ก็ว่าได้สำหรับคนที่กำลังเริ่มคิดสร้างแบรนด์หรือทำธุรกิจกัน เพราะถ้าขาดมันไปเราอาจลืมใส่ใจลูกค้าและตัวเราไป

อันดับแรกที่จะทำให้เกิด Value Proposition ได้

1. มองหาโอกาส (Opportunity) ให้เราสำรวจสินค้าเรา และมองกลับไปที่ลูกค้า
ถามตัวเองว่ามีช่องว่างในตลาดที่ยังไม่มีใครคิดผลิตหรือทำมาก่อน หรือถ้ามีแล้ว
ตรงไหนที่ขาดหายไป

2. ทบทวนสินค้า มองหาจุดแข็ง (Good Point) เช่น ร้านอาหารของเรามีสูตรเด็ดจาก
รุ่นสู่รุ่นมาก่อนไหม สินค้าของเราเป็นเจ้าเดียวที่ยังไม่มีใครทำ เรามีขั้นตอนการผลิตที่เหนือกว่า

นอกจากนี้ เราต้องสร้าง USP (Unique Selling Point) ให้สินค้าและธุรกิจ โดยการทำ
1. ผลิตสินค้าตรงที่ลูกค้าต้องการ
2. พัฒนาให้ดีกว่าสินค้าในตลาด
3. มองสินค้าของเราเป็นของจำเป็น

และเมื่อเกิด Value Proposition กับ USP แล้ว สิ่งที่แบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจอยากได้รับมากกว่าผลกำไร คือ

“ดีใจที่ได้ทำและภูมิใจที่เราทำให้ลูกค้าพอใจ”

Value Proposition คุณค่าจากสินค้าหรือบริการที่เราเตรียมให้ลูกค้า

1. โอกาส เห็นช่องว่าง ยังไม่มีใครทำ
2. จุดแข็ง เราทำได้ดี สูตรเด็ด ขั้นตอนการผลิต

อยากทำ….ที่ให้….ลูกค้า

USP (Unique Selling Point)
ดีกว่าแบรนด์อื่น ไม่มีใครทำตามได้

เคล็ดลับ

ผลิตสินค้าตรงที่ลูกค้าต้องการ
พัฒนาให้ดีกว่าสินค้าในตลาดโดยเฉพาะขายสินค้าออนไลน์
หรือขายของบนโซเชียล
มองสินค้าของเราเป็นของจำเป็น